Devri

a-barfet

a-barfet

adv.

(1) Sérieusement.

(1787) BI 24. hanaüein a-barfæt er santeleah. ●43. hi ë pratiquai à barfæt enn ol vertuyeu. ●(1790) Ismar 382. chongeal a barfæt.

(1821) SST 92. chongeal a barfait. ●274. Chonget a barfait peb-unan / En hou finieu devehan. ●(1838) OVD 62. chongeal a barfæt é brastet infini en Eutru Doué. ●(1831) RDU 70. ha chonget a barfæt én deværieu a me houciance. ●(1861) JEI 296. Chonget a barfæt pihue-é en hani e hùélet cousquet dirac oh.

(2) Parfaitement.

(1861) BELeu 82. me Mab (…) em har a barfæt. (…) a p'en d'oh eurus a barfæt. ●(1867) BSSo 22. er guélet e zas dehou a barfæt.

Ce site utilise des cookies pour son fonctionnement.En savoir plus...