Devri

Elorn

Elorn

hydronyme Élorn (source à Commana, embouchure dans le goulet de Brest).

(1867) BBZ III 121. Adalek krec’h sant Mikel tre-beteg traon Elorn. ●(1869) FHB 224/116b. Pont an Arriagon, var ganol Elorn. ●(1870) FHB 279/155a. er ster Elorn. ●(1893) IBR 27. ar steir zo hanvet Steir-Elorn.

(1903) BTAH 119. traonien an Elorn. ●(1904) DDKB 210. Eman war ribl ster an Elorn, / Kleze Artur lufrus ’n e zorn. ●(1907) MVET 1. ster an Elorn a ruilh he doureier siouik. ●(1908) KMAF 76. pa gavas ar ster Elorn. ●(1910) ISBR 7. E morlen Brest é tinèu en Elorn. ●(1911) BUAZperrot 513. Treuzi a reas mulgul Brest ha diskenn a eure ster an Elorn. ●(1911) BUAZmadeg 477. evit mont da zouara en eul leac'h gouez, e traon ster Elorn.792. doun er ster Elorn. ●(1914) ARVG Mae 79. An Elorn, en eus he mammen en Kommana, hag a dizouc’h en morlen Brest goude bean dispartiet Leon eus Kerne ha tremenet dre Landerne. ●(1929) SVBV 15. torgennou alaouret Menez Are, riblou flour glazennek richeriou Elorn, Pourpri ha Trearen. ●(1952) BLBR Here-Du 53/11. E traoñ menez Are, war ribl ar richeriou Elorn, ar Stenn ha Trearenn, e savas un ilizig ha meur a chapel. ●(1974) ISHV 28. Kalz a zo bet skrivet diwar-benn an Elorn emañ e andon e Kernev.

Ce site utilise des cookies pour son fonctionnement.En savoir plus...